۱۱ مرداد ۱۴۰۱

آیا آسیای شرقی پس از جنگ اوکراین باید هسته‌ای شود؟

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، نشریه نشنال اینترست در گزارشی نوشت: حمله روسیه به اوکراین جغرافیای سیاسی اروپایی را دگرگون کرده […]