۱۷ خرداد ۱۴۰۱

آمریکا و چین؛ کشاکش و همزیستی در عرصه فناوری

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، ایالات متحده و چین در یک جنگ تمام عیار بر سر فناوری قرار دارند که تقریباً […]