۲۹ تیر ۱۴۰۱

آخرین گزارش وضعیت امنیت غذایی و تغذیه سازمان ملل متحد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، تعداد افرادی که در سراسر جهان از گرسنگی متاثر شده‌اند […]