03 مهر 1400

مجله دوماهنامه فرهنگ دیپلماسی – شمارۀ چهار

چهارمین شماره مجله فرهنگ دیپلماسی منتشر شد🔹در این شماره پرونده ویژه به “ابتکار گفتگو پیرامون اجماع در سیاست خارجی” اختصاص یافته که دکتر غلامرضا کریمی رئیس […]
09 اسفند 1399

مجله فرهنگ دیپلماسی شماره 3

فرهنگ دیپلماسی/شماره ۳/اسفند ۱۳۹۹ فروردین ۱۴۰۰?شماره جدید مجله فرهنگ دیپلماسی به زودی منتشر می‌شود.در این شماره مصاحبه مفصلی با دکتر هوشنگ امیراحمدی در خصوص روابط ایران […]
09 اسفند 1399

مجله فرهنگ دیپلماسی شماره 2

برای دریافت نسخه الکترونیکی مجله اینجا را کلیک کنیدوبرای تهیه نسخه چاپی با شماره همراه 09122717437 تماس حاصل نمایید.
09 اسفند 1399

مجله فرهنگ دیپلماسی شماره 1

برای دریافت نسخه الکترونیکی مجله اینجا را کلید کنیدوبرای تهیه نسخه چاپی با شماره همراه 09122717437 تماس حاصل نمایید.