01 بهمن 1400

اجماع بر سر منافع ملی در مذاکرات وین

آذر منصوری- توسعه ملی و رفاه عمومی، بهبود معیشت اقشار و طبقات و به عبارتی همه شهروندان ایران، کاهش هزینه های اداره کشور و افزایش درآمد […]
01 بهمن 1400

دیپلماسی نخبگانی در دولت سیزدهم

بدون تردید گفت‌وگوی سیاستمداران در عالی‌ترین سطح یکی از تأثیرگذارترین وجوه دیپلماسی است و از این منظر رئیسی در ماه‌های اخیر این وجه از دیپلماسی را […]
01 بهمن 1400

دیپلماسی واکسن در دولت سیزدهم

آبی شدن نقشه کرونایی کشور تنها چند ماه بعد از آنکه دولت جدید، درست در هنگامه قربانی شدن روزانه قریب به هزار نفر از شهروندان مبتلا […]
01 بهمن 1400

اراده در مسیر دیپلماسی در دولت سیزدهم

تأکید آقای رئیسی در نخستین نشست خبری خود پس از انتخابش به‌عنوان رئیس دولت سیزدهم، بر این گزاره مهم  ادامه دارد که «برجام تمام هدف او […]
01 بهمن 1400

سیاست خارجی آقای رئیسی گفت‌وگوی بی‌واسطه

نقش آفرینی رئیسی در پیگیری دیپلماسی منحصر به فردش را می‌توان در گفت‌وگوهای مفصلی جست‌وجو کرد که او در آغاز مذاکرات حساس ایران و کشورهای ۱+۵ […]
01 بهمن 1400

دیپلماسی چیست؟

دکتر علی صباغیان: واژه دیپلماسی به معنی هدایت روابط بین افراد، گروه‌ها و ملت‌ها از جمله واژه‌های سیاسی مورد استفاده در عرصه مناسبات بین‌المللی است دیپلماسی […]