03 آبان 1400

سياست نفوذ: سرمایه‌گذاری اقتصادی شرکت توتال فرانسه در عراق

دکتر شهرام پیرانی، پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی- در شهریور 1400، شرکت توتال فرانسه که یکی از بزرگترین شرکت‌های فعال در حوزه انرژی در جهان است، قراردادی به […]