تأملی نظری-تاریخی در باب مواجهه ما و تجدد عوامل توسعه‌نیافتگی (بخش اول)
۲۲ آبان ۱۴۰۰
از درگیری تا گفتگو: ایران، آمریکا، عربستان سعودی
۲۲ آبان ۱۴۰۰

هلدینگ آموزشی و پژوهشی آوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.