تحلیل نیویورک تایمز از تشدید جنگ تجاری آمریکا-چین
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
دیپلماسی آموزشی: آموزش پناهندگان در ایران
۲۹ بهمن ۱۳۹۹

تطور یا انقلاب: بازنگری در سیاستِ اقتصادِ کلان پس از رکود

این کتاب توسط الیور بلانچارد و لاورنس سامرز ویراستاری شده است. تطور یا انقلاب را انتشاراتِ ام آی تی به طبع رسانده است. این کتاب مجموعه ای است از افکارِ اقتصاددانان، کسانی که در بانک های مرکزی کار می کنند و مقامات رسمی در مورد اینکه چطور شرایطِ غیر معمولی که پس از 2007 برای اقتصاد جهانی به وجود آمد باید درک اقتصاددانان از سیاست کلان را تغییر بدهد. نکتۀ قابل توجهی که در این کتاب مطرح می شود این است که اقتصاددانان باید توجه بیشتری به سیستم مالی و تأثیر آن بر تولید و اشتغال داشته باشند. همچنین باید به سیاست هایی که سیستم را در برابرِ شوک های خارجی و بی ثبات کنندۀ پویاییِ داخلی تقویت می کند، توجه بیشتری نشان دهند. بسیاری از نویسندگان در این کتاب استدلال می کنند که طیِ یک دهۀ گذشته سیاست های اقتصادی اروپا و آمریکایِ شمالی بیش از حد به سیاست های پولی اعتماد کرده اند و به مالیات و هزینه های دولت برای افزایش تقاضا توجه کافی ای نکرده اند. آنها متذکر شده اند که اجازۀ جریان یافتنِ سرمایه در مرزها، همان طور که در بسیاری از نقاط جهان اینطور است، مشکلاتِ عدیده ای برای کشورهای در حال ظهور در تلاش برایِ مدیریت سیاست های پولی و نرخ ارز ایجاد کرده است. نکتۀ ناامید کننده ای که در این کتاب دیده می شود این است که به میزانِ کافی از تأثیر قوانین حسابداری بر رفتار شرکت ها و ثبات اقتصادی بحث نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.