ارتباط مستقیم با صاحب امتیاز و مدیر مسئول

جهت ارتباط مستقیم با صاحب امتیاز و مدیر مسئول فرم ذیل را کامل و ارسال نمایید.

    آدرس پستی:

    آدرس پستی: تهران – میدان نبوت – خیابان جانبازان غربی – نبش کوچه میدان شصت و دو (ورودی غربی) – ساختمان عرش –  طبقه پنجم –  واحد پانزده
    تلفن تماس: 02177901325 –  091227174372