داود آقايي، استاد مطالعات منطقه‌اي دانشگاه تهران
حسین امیرعبداللهیان، استاد دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه
داود هرميداس باوند، استاد روابط بين‌الملل دانشگاه تهران
ريچارد بولت، استاد تاريخ دانشگاه کلمبيا، آمريکا
محمدرضا تخشيد، استاد روابط بين‌الملل دانشگاه تهران
محمدباقر خرمشاد، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
مسعود درخشان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
حسين دهشيار، استاد روابط بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبايي
محمدرضا دهشیری، استاد دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امورخارجه
رسول رسولی‌پور، استاد فلسفه دانشگاه خوارزمی
حسین رفیع، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه مازندران
عبدالله رمضان‌زاده، استاد روابط بين‌الملل دانشگاه تهران
سيدمحمدکاظم سجادپور، استاد دانشکده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه
محمود سريع‌القلم، استاد روابط بين‌الملل دانشگاه شهيد بهشتي
محمدهادي سمتي، استاد روابط بين‌الملل دانشگاه تهران
رضا سیمبر، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان
ابراهيم شيباني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران
ابومحمد عسگرخاني، استاد روابط بين‌الملل دانشگاه تهران
ارسلان قرباني شيخ‌نشين، استاد روابط بين‌الملل دانشگاه خوارزمي
الهه کولایي، استاد مطالعات منطقه‌اي دانشگاه تهران
مارک گازيوروسکي، استاد علوم سياسي دانشگاه تولين، آمريکا
ابراهيم متقي، استاد علوم سياسي دانشگاه تهران
رودي متي، استاد تاريخ خاورميانه دانشگاه دلاور، آمريکا
محمدرضا مجیدی، استاد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران
محمدجعفر اميرمحلاتي، استاد مطالعات اسلامي دانشگاه اوبرلين، آمريکا
محي‌الدين مصباحي، استاد روابط بين‌الملل دانشگاه بين‌‌‌‌المللي فلوريدا، آمريکا
نسرين مصفا، استاد روابط بين‌الملل دانشگاه تهران
قدیر نصری، استاد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
فرشاد مؤمني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
ناصر هاديان، استاد روابط بين‌الملل دانشگاه تهران